Công Ty TNHH Đá Xây  Dựng Nam Sơn
Công Ty Đá Xây  Dựng Nam Sơn

Đá công trình – Đá Thanh Hóa

Sản phẩm được tạo nên từ đá Thanh Hóa, nếu nhìn ở góc độ văn hoá, chính là sự hoá thân của thiên nhiên trong môi trường sinh hoạt văn hoá của con người. Qua các sản phẩm chạm khắc đá trong những công trình kiến trúc đền, chùa, nhà thờ ở khắp nơi,

Công ty TNHH đá XD Nam Sơn có trụ sở tại Thị trấn Nhồi - Đông Sơn - Thanh Hoá, là một công ty chạm khắc đá nổi tiếng và độc đáo trong và ngoài tỉnh. Cơ sở sản xuất và chế tác đá ở đây có từ lâu, qua đôi bàn tay của biết bao nghệ nhân, sản phẩm đã có mặt ở những công trình lớn trong và ngoài tỉnh.