Công Ty TNHH Đá Xây  Dựng Nam Sơn
Công Ty Đá Xây  Dựng Nam Sơn

Đá băm mặt xanh đen 05

Đá băm mặt xanh đen 05
Tên  Đá băm mặt sọc trừ viền xanh đen
Qui cách 30cm x 30 cm x 3/5 cm

Sản phẩm cùng loại: