Công Ty TNHH Đá Xây  Dựng Nam Sơn
Công Ty Đá Xây  Dựng Nam Sơn

Đá băm mặt xanh đen 01

Đá băm mặt xanh đen 01
Tên  Đá băm mặt xanh đen bó vỉa 100 x 20 x 25 cm
Qui cách 100cm x 20cm x 25cm 

Sản phẩm cùng loại: