Công Ty TNHH Đá Xây  Dựng Nam Sơn
Công Ty Đá Xây  Dựng Nam Sơn

Đá băm mặt nhám 05

Đá băm mặt nhám 05
Tên  Đá băm mặt nhám vảy cá 
Qui cách Nhiều kích thước, hoa văn

Sản phẩm cùng loại: