Công Ty TNHH Đá Xây  Dựng Nam Sơn
Công Ty Đá Xây  Dựng Nam Sơn

Đá băm mặt ghi xám 02

Đá băm mặt ghi xám 02
Tên  Đá băm mặt xanh xám 40x40x3 cm
Qui cách 40cm x 40cm x 3cm

Sản phẩm cùng loại: